KONTAKT

CIECHOLEWSKI-WENTYLACJE SP. Z O.O.
Koźmin 30
83-236 Pogódki
woj. pomorskie
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000270883; NIP 592 21 40 060
Kapitał zakładowy 24.750.000,00 zł

Sekretariat
+48 58 530 43 40, 41 
+48 58 588 12 00, 01 
+48 58 588 12 08 
sekretariat@wentylacje.pl

Dział sprzedaży

Dyrektor sprzedaży

Oskar Szlenk   
oskar.szlenk@wentylacje.pl

Oferty  

Alicja Łangowska  
+48 58 530 43 52
+48 664 969 351
alicja.langowska@wentylacje.pl

Adam Łangowski 
+48 58 530 43 59  
+48 604 210 118  
adam.langowski@wentylacje.pl

Rafał Symonowicz  
+48 58 530 43 68  
+48 664 967 937 
rafal.symonowicz@wentylacje.pl

Paulina Węsierska 
+48 58 530 43 27
paulina.wesierska@wentylacje.pl

Lucjan Szarafin
lucjan.szarafin@wentylacje.pl

Zamówienia  

Mateusz Korpecki  
+48 58 530 43 67
+48 795 109 313 
mateusz.korpecki@wentylacje.pl

Oliwer Zwara 
+48 58 530 43 75
+48 795 116 596
oliwer.zwara@wentylacje.pl

Monika Sturmowska  
+48 58 530 43 55
+48 538 551 641
monika.sturmowska@wentylacje.pl

Tomasz Sikorski  
+ 48 58 530 43 69
+48 660 470 300
tomasz.sikorski@wentylacje.pl

Piotr Trapp  
+ 48 58 530 43 35 
+48 664 968 186
piotr.trapp@wentylacje.pl

Faktury  

Katarzyna Kudelska 
+48 58 530 43 37  
katarzyna.kudelska@wentylacje.pl

Centrale wentylacyjne

Piotr Wyczling 
+ 48 58 530 43 77
piotr.wyczling@wentylacje.pl 

CW Montaż

Andrzej Liczywek 
+48 58 530 43 51
+48 660 470 200
andrzej.liczywek@wentylacje.pl

Zdzisław Chodziński 
+48 58 530 43 56
+48 604 634 205
zdzislaw.chodzinski@wentylacje.pl

Bartosz Jankowski 
+48 58 530 43 23
+48 696 999 545
bartosz.jankowski@wentylacje.pl

Sławosz Kłopocki
+48 58 530 43 23
slawosz.klopocki@wentylacje.pl

Zaopatrzenie i logistyka

Kierownik Działu 

Dariusz Milewski 
+48 58 530 43 73
795 116 580  
dariusz.milewski@wentylacje.pl

Jolanta Tuchlin 
+48 58 530 43 63
jolanta.tuchlin@wentylacje.pl

Adam Łukaniuk 
+48 58 530 43 64
+ 48 795 116 587
adam.lukaniuk@wentylacje.pl

Aleksandra Kosznik 
+48 58 530 43 65
aleksandra.kosznik@wentylacje.pl

Formularz kontaktowy


 

Przedstawicielstwo techniczno– handlowe central wentylacyjnych na terenie Polski południowej. 

INTERVENT Sp. z o.o. Sp. k. 

43-190 Mikołów, 
ul. Bielska 49

Tel kom. +48 509 357 432
Tel./fax 32 258 23 77

Andrzej Malkusz tel. +48 509 357 433
andrzej.m@intervent.com.pl

Krzysztof Adamik tel. +48 510 117 305
K.Adamik@intervent.com.pl

Przemysław Bednarek tel. + 48 509-357-432
przemyslaw.b@intervent.com.pl 

Adrianna Malkusz  tel. +48 504-999-447 
adrianna.m@intervent.com.pl