Katalogi

PDF 1. PKC - Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym  oraz przejścia dachowe i podstawy dachowe- 30MB

PDF 2. PKIC - Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym z izolacją termiczną zabezpieczoną osłoną blachy dla obiektów lądowych- 1,1MB

PDF 3. PPC - Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym oraz przejścia dachowe , podstawy dachowe i cokoły dachowe- 2,2MB

PDF 4. PPIC - Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym z izolacją termiczną zabezpieczoną osłoną blachy dla obiektów lądowych- 1,1MB

PDF 5. PC - Przepustnice do przewodów instalacji wentylacji i klimatyzacji o przekroju kołowym i prostokątnym- 1,6MB

PDF 6. CWC - Czerpnie i wyrzutnie powietrza do przewodów instalacji wentylacji i klimatyzacji.pdf- 8,4MB

PDF 7. NKC - Nawiewniki, kratki, anemostaty wraz z skrzynkami rozprężnymi. - 17,8MB

PDF 8. OPC - Okapy przemysłowe- 1,8MB

PDF 9. PTHC - Przewodowe tłumiki hałasu do wentylacji i klimatyzacji o przekroju kołowym i prostokątnym- 5,5MB

PDF 10. APC - Akcesoria do wyposażenia dla przewodów wentylacji i klimatyzacji- 3,3MB

PDF 11. PKIMC - Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym z izolacją termiczną zabezpieczoną osłoną blachy dla obiektów morskich, jednostek pływajacych- 4,9MB

PDF 12. PSC - Przewody wentylacyjne w technologii spawanej o przekroju kołowym i prostokątnym - 1,8MB

PDF 13. PKPC - Przewody kołowe przemysłowe dla prowadzenia powietrza procesowego - 0,8MB

PDF 14. CWKC - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 14,8MB

PDF 15. UWPC - Urządzenia wentylacyjne do pomieszczeń czystych - 3MB

PDF Witamy w Firmie - 6,8MB

Katalogi produktow