CIECHOLEWSKI-WENTYLACJE SP. Z O.O.
Koźmin 30
83-236 Pogódki
woj. pomorskie
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000270883; NIP 592 21 40 060
Kapitał zakładowy 24.750.000,00 zł

Sekretariat
+48 58 530 43 40
+48 58 530 43 41
+48 58 588 12 08 
sekretariat@wentylacje.pl

Verkaufsabteilung

Verkaufsdirektor

Robert Jaworski   
robert.jaworski@wentylacje.pl

Adam Łangowski 
+48 58 530 43 59  
+48 604 210 118  
adam.langowski@wentylacje.pl

Julia Czapiewska  
+48 58 530 43 79
julia.czapiewska@wentylacje.pl

Oskar Gogan  
+48 58 530 43 52
oskar.gogan@wentylacje.pl

Karolina Fijał 
+48 58 530 43 50 
karolina.fijal@wentylacje.pl

Lucjan Szarafin
lucjan.szarafin@wentylacje.pl

Bestellungen  

Projektingenieur

Mateusz Korpecki  
+48 58 530 43 67
+48 795 109 313 
mateusz.korpecki@wentylacje.pl

Monika Sturmowska  
+48 58 530 43 55
+48 538 551 641
monika.sturmowska@wentylacje.pl

Tomasz Sikorski  
+ 48 58 530 43 69
+48 660 470 300
tomasz.sikorski@wentylacje.pl

Piotr Trapp  
+ 48 58 530 43 35 
+48 664 968 186
piotr.trapp@wentylacje.pl

Karolina Urban 
karolina.urban@wentylacje.pl

Ewelina Chylicka 
+48 58 530 43 26
ewelina.chylicka@wentylacje.pl

CW Montage

Andrzej Liczywek 
+48 58 530 43 51
+48 660 470 200
andrzej.liczywek@wentylacje.pl

Zdzisław Chodziński 
+48 58 530 43 56
+48 604 634 205
zdzislaw.chodzinski@wentylacje.pl

Bartosz Jankowski 
+48 58 530 43 23
+48 696 999 545
bartosz.jankowski@wentylacje.pl

Sławosz Kłopocki
+48 58 530 43 23
slawosz.klopocki@wentylacje.pl

Versorgung und Logistik

Abteilungsleiter 

Dariusz Milewski 
+48 58 530 43 73
795 116 580  
dariusz.milewski@wentylacje.pl

Jolanta Tuchlin 
+48 58 530 43 63
jolanta.tuchlin@wentylacje.pl

Adam Łukaniuk 
+48 58 530 43 64
+ 48 795 116 587
adam.lukaniuk@wentylacje.pl

Aleksandra Kosznik 
+48 58 530 43 65
aleksandra.kosznik@wentylacje.pl

Kontaktieren Sie uns