CERTYFIKATY

PDFKDWU - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 001/996-PKC/2021

PDFKDWU - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 002/996-PKC/2021

PDFKDWU - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 001/997-PPC/2021

PDFKOT - Krajowa Ocena Techniczna dla przewodów i kształtek o przekroju kołowym - PKC

PDFKOT - Krajowa Ocena Techniczna dla przewodów i kształtek o przekroju prostokątnym - PPC

PDFKOT - National Technical Assessment for ducts and fittings with circular cross-section - PKC

PDFKOT - National Technical Assessment for ducts and fittings with rectangular cross-section - PPC

PDF Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2015

PDF Swedish Technical Approval SC0234-16. Ventilation silencer TOC and TOKC

PDF Typgodkännandebevis SC0234-16. Ljuddämpare TOC och TOKC

PDF AH Nr 232/322/234/2020 Okapy

PDF AH Nr 391/322/396/2019 Kanały i kształtki z blachy ocynkowanej,alu-cynk, magnelis oraz aluminium

PDF AH Nr 392/322/397/2019 Kanały i kształtki z blachy nierdzewnej

PDF AH Nr 89/322/89/2021 Przepustnice o przekroju kołowym i prostokątnym

PDF AH Nr 222/322/228/2017 Anemostaty, kratki wentylacyjne, nawiewniki

PDF AH Nr 221/322/227/2017 Skrzynki nawiewne, wyciągowe, mieszające

PDF AH Nr 132/322/132/2021 Laminarny Strop Nawiewny LSN

PDF AH Nr 131/322/131/2021 Autonomiczny moduł filtracyjny AMF

PDF AH Nr BK/K/0810/02/2018 Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne CWH

PDF AH Nr BK/K/0810/01/2018 Centrale wentylacyjne CW, CWP, CWB, CWD, CWM.Centrale kompaktowe FEN, FCU

Atesty higieniczne dla tłumików udostępniamy na indywidulane zapytanie.

ZERTIFIZIERUNGEN

PDF Management System Zertifikat ISO 9001:2015

PDF Konformitäts Zertifikat ISO 3834-2:2005

PDF Swedish Technical Approval SC0234-16. Ventilation silencer TOC and TOKC

PDF Typgodkännandebevis SC0234-16. Ljuddämpare TOC och TOKC

CERTIFICATIONS

PDF Management System Certificate ISO 9001:2015

PDF Certificate of conformity. Welding operations ISO 3834-2:2005

PDF Swedish Technical Approval SC0234-16. Ventilation silencer TOC and TOKC

PDF Typgodkännandebevis SC0234-16. Ljuddämpare TOC och TOKC

Katalogi produktow