DNV GL Business Assurance DIN 2303

18.11.2016 13:24

17 maja 2016 roku w firmie Ciecholewski Wentylacje Sp. z o.o. odbył się kolejny audyt spawalniczy, w jego efekcie firma otrzymała od DNV GL Business Assurance klasyfikację producenta zgodnie z DIN 2303.

To oznacza, iż na podstawie tej aprobaty firma jest uprawniona do wykonywania robót w zakresie wyposażenia wojskowego.

 

Certyfikat
Wentylacje.pl