Klapy zwrotne

Klapa zwrotna OKZI15 Klapa zwrotna OKZI15

Klapa zwrotna OKZI15 przewidziana jest do zastosowania w instalacjach wentylacyjnych nisko i średnio ciśnieniowych.