Przepustnica jednopłaszczyznowa PJA

Przepustnica jednopłaszczyznowa PJA
Przepustnica jednopłaszczyznowa PJA

  • Przepustnice jednopłaszczyznowe PJA, typu A o przekroju prostokątnym są urządzeniami służącymi do regulowania przepływu powietrza w kanałowych instalacjach wentylacyjnych.

    Przepustnic podanego typu nie należy stosować do regulowania przepływu powietrza zanieczyszczonego pyłami.
    Minimalny wymiar światła kratki (wycenianej na zapytanie), wynosi 100 x 100 mm.