Przepustnice

Przepustnica wielopłaszczyznowa PWSC Przepustnica wielopłaszczyznowa PWSC

Przepustnice wielopłaszczyznowe szczelne PWSC, typu A, stosuje się do dławienia strugi przepływającego powietrza w kanałach prostokątnych instalacji wentylacyjnych.

Przepustnica wielopłaszczyznowa PWNC Przepustnica wielopłaszczyznowa PWNC

Przepustnice wielopłaszczyznowe PWNC, stosuje się do dławienia strugi przepływającego powietrza w kanałach prostokątnych instalacji wentylacyjnych.

Przepustnica wielopłaszczyznowa PWC Przepustnica wielopłaszczyznowa PWC

Przepustnice wielopłaszczyznowe PWC stosuje się do dławienia strugi przepływającego powietrza w kanałach prostokątnych instalacji wentylacyjnych.

Przepustnica jednopłaszczyznowa PJA Przepustnica jednopłaszczyznowa PJA

Przepustnice jednopłaszczyznowe PJA, typu A o przekroju prostokątnym są urządzeniami służącymi do regulowania przepływu powietrza w kanałowych instalacjach wentylacyjnych.

Klapa zwrotna KZPW Klapa zwrotna KZPW

Klapa zwrotna KZPW, stosowana jest w instalacjach nisko i średniciśnieniowych.

Klapa zwrotna KZPR Klapa zwrotna KZPR

Klapa zwrotna KZPR, stosowana jest w instalacjach nisko i średniciśnieniowych.