Wyrzutnie i wywietrzaki

Wywietrzak cylindryczny WCAC Wywietrzak cylindryczny WCAC

Wywietrzaki cylindryczne WCAC (typ A) są urządzeniami, które przy pomocy odpowiednio ukształtowanych osłon i działania wiatru, wytwarzają różnicę ciśnień, powodującą wypływ powietrza z przewodów wentylacyjnych lub pomieszczeń.

Wyrzutnia ścienna WSC Wyrzutnia ścienna WSC

Wyrzutnie ścienne WSC (typu C) są to elementy zakańczające przewody wentylacyjne o przekroju kołowym.

Wyrzutnia dachowa WDG Wyrzutnia dachowa WDG

Wyrzutnie dachowe WDG (typ G) stosuje się przy dużych prędkościach przepływu powietrza.

Wyrzutnia dachowa WDF Wyrzutnia dachowa WDF

Wyrzutnio - czerpnia dachowa WDF może być wykorzystana również jako czerpnia.

Wyrzutnia dachowa WDEC / WDECs Wyrzutnia dachowa WDEC / WDECs

Wyrzutnie dachowe WDEC (typu E) stosuje się jako zakończenie przewodów wentylacyjnych.

Wyrzutnia dachowa WDD Wyrzutnia dachowa WDD

Wyrzutnie dachowe WDD (typu D) stosuje się przy dużych prędkościach przepływu powietrza.

Wyrzutnia dachowa WDC Wyrzutnia dachowa WDC

Wyrzutnie dachowe WDC (typ C) stosuje się jako zakończenie przewodów wywiewnych.

Tacka ociekowa TO Tacka ociekowa TO

Taca ociekowa TO montowana jest z podstawami dachowymi typu BII i BIII w celu wyłapywania tworzących się skroplin przedostających się przez wywietrzak lub wentylator dachowy.

Łuk wyrzutowy KWD Łuk wyrzutowy KWD

Łuk wyrzutowy KWD jest zakończeniem przewodu okrągłego i posiada element przeciwdeszczowy.

Króciec wyrzutowy KW Króciec wyrzutowy KW

Króciec wyrzutowo - czerpny KW jest zakończeniem przewodu okrągłego, przeznaczonym do montowania na ścianie.