Podstawy dachowe

Przejście dachowe PPD,PPDI Przejście dachowe PPD,PPDI

Przejście dachowe PPD stosowane jest do wyprowadzania przewodu przez połać dachu na zewnątrz.

Podstawa dachowa regulowana WP WC Podstawa dachowa regulowana WP WC

Podstawę dachową regulowaną WPWC stosuje się jako element przyłączeniowy dla wyrzutni i czerpni dachowych.

Podstawa dachowa regulowana WIPWC Podstawa dachowa regulowana WIPWC

Podstawę dachową regulowaną WIPWC (z izolacją),stosuje się jako element przyłączeniowy dla wyrzutni i czerpni dachowych.

Podstawa dachowa regulowana PDR Podstawa dachowa regulowana PDR

Podstawa dachowa regulowana PDR wyposażona jest w płytę z blachy ocynkowanej lub arkusz blachy ołowianej pozwalającej na dopasowanie do powierzchni dachu, w celu odpowiedniego spływu wody deszczowej.

Podstawa dachowa PDBII Podstawa dachowa PDBII

Podstawy dachowe PDBII (typu BII) stosuje się razem z wywietrzakami, wentylatorami, czerpniami, lub wyrzutniami, w układach kanałowych. Można je montować na cokołach dachowych różnego typu - zwykłych lub izolowanych.

Podstawa dachowa PDBII I Podstawa dachowa PDBII I

Podstawy dachowe PDBIII (typu BIII) stosuje się razem z wywietrzakami, wentylatorami,czerpniami,lub wyrzutniami, w układach kanałowych.

Podstawa dachowa PDBI Podstawa dachowa PDBI

Podstawy dachowe PDBI (typu BI) można stosować razem z wywietrzakami, wentylatorami, czerpniami, lub wyrzutniami, w układach bezkanałowych. Można je montować na cokołach dachowych różnego typu - zwykłych lub izolowanych.

Nakładka przeciwdeszczowa NPC Nakładka przeciwdeszczowa NPC

Nakładka przeciwdeszczowa NPC stosowana jest jako uszczelnienie, np: przewodu pionowego z podstawą dachową.