Króciec K

Króciec K
Króciec K

  • Króciec umożliwia przyłączenie kanału o przekroju okrągłym do przewodu o przekroju prostokątnym.