Klapy zwrotne

Klapa zwrotna KZP Klapa zwrotna KZP

Klapa zwrotna KZP, w przypadku braku odpowiedniego przepływu powietrza automatycznie zamyka przekrój przewodu. Stosuje się ją w przewodach pionowych.

Klapa zwrotna KZ Klapa zwrotna KZ

Klapa zwrotna KZ, przewidziana jest do zastosowania w instalacjach wentylacyjnych nisko i średniociśnieniowych.