Cokoły

Cokół dachowy CDC,CDIC Cokół dachowy CDC,CDIC

Cokół dachowy CDC jest wykonywany w wersji z izolacją lub bez. Może być montowany z podstawami dachowymi typu B, bezpośrednio z wentylatorami lub wywietrzakami.Zastosowana izolacja z wełny mineralnej ma charakter dźwięko i ciepłochronny.

Cokół dachowy tłumiący CDTC Cokół dachowy tłumiący CDTC

Cokoły dachowe CDTC stosowane są w celu tłumienia dźwięku w kanałach wentylacyjnych wyciągowych. Współpracują z wentylatorami dachowymi różnego typu. Mogą być montowane z podstawami dachowymi typu B I, bezpośrednio z wentylatorami lub wywietrzakami. Ścianki oraz kulisy tłumiące wyłożone są materiałem dźwiękochłonnym.