OIOC

OIOC
OIOC

 • Okap OIOC (nawiewno-wywiewny) umieszczony nad urządzeniami kuchennymi przechwytuje zanieczyszczone powietrze i kieruje je do filtrów FTC, w których wychwytywane są cząstki tłuszczu i zanieczyszczenia.Następnie powietrze jest usuwane przez instalację wywiewną.

  Poza funkcją wywiewną okap pełni również rolę urządzenia dostarczającego świeże powietrze do pomieszczenia.

  Świeże powietrze dopływa z instalacji nawiewnej podłączonej do króćców umieszczonych w górnej części okapu. Funkcja nawiewu okapu istotna jest ze względu na:
  - uzupełnienie powietrza w pomieszczeniu
  - zredukowanie rozchodzenia się powietrza zanieczyszczonego do pomieszczenia
  - ograniczenie przedostawania się ciepła produkowanego przez urządzenia kuchenne do pomieszczenia

  Produkowany w dwóch wersjach:
  OIOC1- posiada nawiew powietrza odcinającego.
  OIOC2 - posiada nawiew powietrza odcinającego i powietrza świeżego.

  Wyposażenie dodatkowe:
  - lampy oświetleniowe 2x18 W