Sputnik

Sputnik SOBII Sputnik SOBII

Wymiary według projektu. Łączenie za pomocą opasek lub kołnierzy.