Łuki

Łuk symetryczny LSBII Łuk symetryczny LSBII

Łączenie za pomocą opasek lub kołnierzy.Podstawowe promienie:rm = 1,5 D (standard)rm = 2,0 D,rm = 3,0 D,rm = 4,0 D,rm = 5,0 D.