Komora mieszania KMC

Komora mieszania KMC
Komora mieszania KMC

  • Komora mieszania pozwala na mieszanie dwóch strumieni powietrza - chłodnego świeżego, w niezbędnej ilości higienicznej (dla oddychania ludzi min. 30m3/h) oraz recyrkulacyjnego ciepłego. Po zmieszaniu strumień o temperaturze wynikowej podgrzewany jest przez nagrzewnice aparatu grzewczego. Zaletą komory mieszania powietrza jest dostarczenie nezbędnej ilości świeżego powietrza i ogrzanie do temperatury żądanej oraz filtracji zgrubnej.

    *możliwość wykonania ze stali nierdzewnej