KONTAKT

CIECHOLEWSKI-WENTYLACJE SP. Z O.O.
Koźmin 30
83-236 Pogódki
woj. pomorskie
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000270883; NIP 592 21 40 060
Kapitał zakładowy 24.750.000,00 zł

Sekretariat
+48 58 530 43 40, 41 
+48 58 588 12 00, 01 
+48 58 588 12 08 
sekretariat@wentylacje.pl

Dział sprzedaży

Zamówienia

Kierownik Działu
Mateusz Korpecki
+48 58 530 43 67 
korpecki@wentylacje.pl


Anna Dysarz

+48 58 530 43 26
adysarz@wentylacje.pl
Monika Sturmowska
+48 58 530 43 27
monika@wentylacje.pl

Faktury


Katarzyna Kudelska 
+48 58 530 43 37 
kasia@wentylacje.pl
Oferty

Krzysztof Kowalski 
+48 664 969 011
kowalski@wentylacje.pl

Alicja Łangowska
+48 58 530 43 52
alicjalang@wentylacje.pl
Kierownik Działu
Adam Łangowski 

+48 58 530 43 59  
+48 604 210 118  
+48 58 530 43 58  
adam@wentylacje.pl

Zapytanie ofertowe

Rafał Symonowicz 
 
+48 58 530 43 68  
symonowicz@wentylacje.pl

Wsparcie techniczne i ofertowe

Mateusz Troszczyński 
+48 664969351
troszczynski@wentylacje.pl

Piotr Trapp 
+ 48 58 530 43 68 
trapp@wentylacje.pl

 

 

Zamówienia
Lucyna Czaplewska  
+48 58 5304359
literska@wentylacje.pl

Tomasz Sikorski 

+ 48 58 530 43 69
sikorski@wentylacje.pl

Karolina Urban 
+ 48 58 530 43 69
karolina@wentylacje.pl

Paulina Węsierska  
+ 48 58 530 43 75 
paulina@wentylacje.pl

Stanisław Orlikowski
+ 48 795 116 584
+48 58 530 43 72
sorlikowski@wentylacje.pl

Lucjan Szarafin 
szarafin@wentylacje.pl


Andrzej Liczywek 
+48 58 530 43 51
+48 660 470 200
liczywek@wentylacje.pl

Zdzisław Chodziński
+48 58 530 43 56
+48 604 634 205

Bartosz Jankowski
+48 58 530 43 23
+48 696 999 545
bartosz.jankowski@wentylacje.pl

Krzysztof Szwoch 
+48 58 530 43 70 
szwoch@wentylacje.pl

Robert Pączek
+48 530 43 77
paczek@wentylacje.plSławomir Szlagowski 
+48 58 530 43 76
szlagowski@wentylacje.pl

Radosław Biesek
+48 58 530 43 77
r.biesek@wentylacje.pl

Teresa Szczodrowska 
+48 58 530 43 53
teresa@wentylacje.plRenata Brandt 
+48 58 530 43 53

Gabriela Wołowska 
+48 58 530 43 49 
gabriela@wentylacje.pl

Mariola Szramka
+48 58 530 43 49
mariola@wentylacje.pl

Justyna Zaborowska
+48 58 530 43 49
justyna@wentylacje.plKierownik Działu
Dariusz Milewski
+48 58 530 43 73
795 116 580  
milewski@wentylacje.pl

Grzegorz Galikowski
+48 58 530 43 74  
+48 668 375 618  
grzegorz@wentylacje.pl

Jolanta Tuchlin  
+48 58 530 43 63
jola@wentylacje.pl

Adam Łukaniuk
+48 58 530 43 64
lukaniuk@wentylacje.pl

Aleksandra Kosznik
+48 58 530 43 65
aleksandra@wentylacje.plFormularz kontaktowy
Przedstawicielstwo techniczno – handlowe na województwa :
śląskie, dolnośląskie, małopolskie, opolskie 

Przemysław Bednarek
INTERVENT Sp. z o.o. Sp. k. 
43-190 Mikołów, ul. Bielska 49
Tel kom. +48 509 357 432
Tel./fax 32 258 23 77
email: przemyslaw.b@intervent.com.pl
 

Andrzej Malkusz tel. +48 509 357 433
Krzysztof Adamik tel. +48 510 117 305