CONTACT US

CIECHOLEWSKI-WENTYLACJE SP. Z O.O.
Koźmin 30
83-236 Pogódki
woj. pomorskie
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000270883; NIP 592 21 40 060
Kapitał zakładowy 24.750.00,00 zł

Head office
+48 58 530 43 40, 41 
+48 58 588 12 00, 01 
+48 58 588 12 08 
sekretariat@wentylacje.pl

Adam Łangowski 
Sales Department Manager
+48 58 530 43 59 
+48 604 210 118 
+48 58 530 43 58 
adam@wentylacje.pl

Katarzyna Kudelska 
+48 58 530 43 26 
kasia@wentylacje.pl

Lucyna Literska
+48 58 5304359
literska@wentylacje.pl

Paulina Węsierska  
+ 48 58 530 43 75 
paulina@wentylacje.pl

 

 

Rafał Symonowicz
+48 58 530 43 68 
symonowicz@wentylacje.pl

Tomasz Sikorski
+48 58 530 43 69 
sikorski@wentylacje.pl

Patryk Plutowski  
+ 48 58 530 43 68 
plutowski@wentylacje.pl

Karolina Iwanowska 
+ 48 58 530 43 69
karolina@wentylacje.plKrzysztof Szwoch 
+48 58 530 43 62 
szwoch@wentylacje.pl

 
Sławomir Szlagowski 
+48 58 530 43 76 
szlagowski@wentylacje.pl

CONTACT FORM